Banja Luka – Beograd (Beograd – Banja Luka)

Cijena:
310,00 KM

Uz slanje rezervacije potrebno je u napomeni navesti datum i vrijeme kada se treba sačekati na aerodromu.

Šifra artikla: N/A

Dodatne informacije

Relacija

Banja Luka – Beograd, Beograd – Banja Luka